gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

Бот самооцінки короновірусу

Підключення до E-HEALTH

Кожне робоче місце підключено до електронної системи охорони здоров'я

Опис етапу: Одним з важливих чинників впровадження медичної реформи є електронна система охорони здоров’я (E-Health). Для того щоб підписати договір з НСЗУ, заклад охорони здоров’я має бути зареєстрований у цій системі. А для того, щоб виконувати договір з НСЗУ головні лікарі та медичні працівники мають мати власні кваліфіковані електронні підписи (КЕП).
E-Health складається з двох взаємопов’язаних частин, одну з яких — центральну базу даних (ЦБД) — контролюватиме держава. Заклади отримають доступ до неї через другу частину — медичні інформаційні системи (МІС), розроблені приватно.
Медичні заклади можуть обирати будь-яку МІС з-поміж тих, які пройшли перевірку і підключилися до центрального компонента електронної системи охорони здоров’я.
Від розробників МІС вимагається суворе дотримання вимог щодо надійності, безпеки та конфіденційності даних, якими їхні системи обмінюватимуться з центральною базою даних (ЦБД).

Тривалість періоду: від 3 місяців

Результат: Кожне робоче місце закладу охорони здоров'я підключено до медичної інформаційної системи (МІС), яка підключена до електронної системи охорони здоров’я (E-Health)