gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

У 2020 році на виконання Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Програма медичних гарантій запрацює в повному обсязі. Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) буде закуповувати медичні послуги у закладах ОЗ усіх рівнів надання медичної допомоги, організаційно-правової форми (крім бюджетної установи) та форми власності (далі – надавачів) і оплачувати їх за договором. Процедура закупівель медичних послуг передбачатиме дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг (далі – вимоги).

Вісімнадцятого липня 2019 року на сайті НСЗУ для ознайомлення та консультацій були опубліковані перші проекти вимог до медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій. Ці вимоги сформовано за результатами спільної роботи в робочих групах практикуючих лікарів, позаштатних клінічних експертів НСЗУ, а також спеціалістів НСЗУ, МОЗ та центру громадського здоров’я (ЦГЗ). Національна служба здоров’я України висловлює вдячність громадськості та професійній медичній та економічній спільноті за їх активну участь у обговоренні проекту вимог та за надані пропозиції.

До Вашої уваги пропонуються нові проекти вимог до медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій в межах договорів між надавачем та НСЗУ. Коментарі та пропозиції щодо вимог можна надсилати до 7 жовтня 2019 року на адресу Yevgeniya.Melnyk@nszu.gov.ua (Євгенія Мельник, заступниця начальника відділу взаємодії із зовнішніми експертами).

Звертаємо Вашу увагу на наступне.
Вимоги до медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій, розроблені для закладів (надавачів медичних послуг), які бажають укласти договір з НСЗУ. Формувалися вимоги на основі галузевих стандартів, уніфікованих протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших чинних нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг. Медичні працівники, які надаватимуть медичну допомогу за Програмою медичних гарантій, повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України, а саме: Постановою КМУ від 2.03.2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»; Наказом МОЗ України від 31.10.2018 р. №1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”; Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. №446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”; Наказом МОЗ України від 23.11.2007 р. №742 “Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою”.

Вимоги лише специфікують окремі важливі для програми медичних гарантій умови роботи надавачів за договором з НСЗУ і не є галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я. Діяльність закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) і надалі регламентуватиметься чинним законодавством.

Вимоги до медичних послуг сформовані таким чином, що будь-який заклад, незалежно від його назви, рівня надання медичної допомоги та спеціалізації, який відповідає вимогам до надання послуг в межах Програми медичних гарантій, може укласти договір з НСЗУ на надання відповідної послуги/групи послуг.

Національна служба здоров’я України, як центральний орган виконавчої влади реалізує політику в сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення і є уповноваженою структурою відповідальною за ефективне витрачання бюджетних коштів при наданні медичних послуг у межах Програми медичних гарантій. Це передбачено Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” та Положенням про НСЗУ. Завдання НСЗУ – здійснити закупівлю безпечних та якісних медичних послуг, необхідних пацієнту, в межах наявного бюджету Програми. Відтак перед тим, як витрачати бюджетні кошти для закупівлі медичних послуг у тому чи іншому закладі, НСЗУ має переконатися, що такий надавач забезпечить надання якісних і безпечних медичних послуг і буде ефективно використовувати бюджетні кошти.

Нагадуємо, що обов’язковими умовами для укладення договорів з НСЗУ залишаються:

- автономізація  закладу-надавача (договір укладається з надавачем будь-якої організаційно-правової форми окрім бюджетної установи);
- наявність діючої ліцензії на провадження діяльності з медичної практики та ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів (за потреби);
- комп’ютеризація та інформатизація закладу – наявність відповідної медичної інформаційної системи (МІС), яку підключено до центральної бази даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Вимоги до спеціалізації медичних працівників і переліку обладнання в договорі визначають потребу та забезпечення відповідними спеціалістами і необхідним базовим обладнанням за місцем надання послуги, якщо інше не вказано у самих вимогах.

Тарифи на медичні послуги, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій, будуть затверджені законом України про Державний бюджет на 2020 рік. Коригувальні коефіцієнти будуть затверджені МОЗ після прийняття закону України про державний бюджет на 2020 рік.

Екстрена медична допомога

Вимоги до екстреної медичної допомоги розроблені на основі Закону України «Про екстрену медичну допомогу», Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги (схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 383-р від 22 травня 2019 р.), Постанови Кабінету Міністрів України № 1114 від 21 листопада 2012 р. “Про затвердження типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги”, Постанови Кабінету Міністрів України № 1116 від 21 листопада 2012 р. “Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, Постанови Кабінету Міністрів України № 1118 від 21 листопада 2012 р. “Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події”, Наказу Міністерства охорони здоров´я № 500 від 29 серпня 2008 р. “Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України”, Наказу Міністерства охорони здоров´я України № 370 від 01 червня 2009 р. “Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги”, Наказу Міністерства охорони здоров´я № 101 від 06 лютого 2014 р. “Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги”.

Первинна медична допомога

Вимоги до первинної медичної допомоги розроблені на основі Наказу МОЗ від 19 березня 2018 р. №504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» та відповідають чинним нормам договорів закладів, які надають первинну медичну допомогу, із НСЗУ.

Вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога

Медичні послуги, які надаються в амбулаторних умовах

Амбулаторні медичні послуги, включаючи лабораторну, функціональну та інструментальну діагностику, малі хірургічні втручання, ургентну стоматологічну допомогу, медичну реабілітацію (крім тієї, що надається у стаціонарних умовах) будуть оплачуватися НСЗУ за Програмою медичних гарантій в межах та на основі тарифів, передбачених на амбулаторну допомогу (див. обсяг послуги та вимоги до амбулаторної медичної допомоги, включаючи медичну реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу).

Окремо, в межах Програми медичних гарантій, виділено пакети пріоритетних медичних послуг інструментальних досліджень для ранньої діагностики найбільш поширених онкологічних захворювань: гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія та мамографія. Цей напрям визначено пріоритетним у сфері охорони здоров’я у 2020-2022 роках. Пріоритетні послуги – це переважно дороговартісні технологічні обстеження, які відповідають міжнародним рекомендаціям до їх проведення. Підвищений тариф на оплату цих послуг сприятимемодернізації матеріально-технічного оснащення закладів і підвищить рівень якості надання медичної допомоги. Оплата вказаного пакету медичних послуг буде відбуватися відповідно до кількості обстежених пацієнтів, які не перебували на стаціонарному лікуванні. Застосовуватиметься тариф оплати за послугу. Послуги цього типу, які надаватимуться госпіталізованим пацієнтам,  будуть оплачені НСЗУ в межах оплати за пролікований випадок в стаціонарі.

Медичні послуги, які надаються в стаціонарних умовах

Кожен заклад, який відповідає вимогам, може укласти договір з НСЗУ на надання:
- хірургічної допомоги, що передбачає проведення хірургічних операцій дорослим та дітям на стаціонарному етапі за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, комбустіологія, нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, дитяча онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, трансплантологія, урологія, дитяча урологія, хірургія, дитяча хірургія, хірургія серця та магістральних судин, щелепно-лицьова хірургія;
- медичної допомоги, що передбачає надання допомоги  дорослим та дітям  із не хірургічними (соматичними) захворюваннями в стаціонарних умовах  за напрямами: алергологія, дитяча алергологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, гематологія, дитяча гематологія, гінекологія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, імунологія, дитяча імунологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, дитяча кардіоревматологія, наркологія, неврологія, дитяча неврологія, нефрологія, дитяча нефрологія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, дитяча психіатрія, пульмонологія, дитяча пульмонологія, ревматологія, терапія, токсикологія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія;
- спеціалізованої медичної допомоги жінкам і дітям: при пологах, а також передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді;
- спеціалізованої медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та інфаркті міокарда.

Окремі вимоги до надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті, інфаркті міокарда, пологах та неонатальних станах обґрунтована пріоритетністю цих послуг у сфері охорони здоров’я та їх впливом на смертність та інвалідність.

Всі інші медичні послуги в стаціонарних умовах будуть оплачені в межах групи послуг хірургічного та не хірургічного (соматичного) профілю. Кожен пролікований у стаціонарних умовах випадок відповідно до основного діагнозу пацієнта та проведеного втручання буде віднесено до окремої діагностично-спорідненої групи (ДСГ) з відповідними коефіцієнтами, за якою й буде здійснюватися оплата. Оплата за пролікований випадок в стаціонарі включає всі витрати на надання медичної допомоги пацієнту з моменту його госпіталізації в стаціонар до моменту виписки або смерті.

Паліативна медична допомога

Вимоги до паліативної медичної допомоги включають:
- надання стаціонарної паліативної допомоги дорослим і дітям у спеціалізованих стаціонарних відділеннях чи закладах;
- надання паліативної допомоги дорослим і дітям, які знаходяться вдома, мобільними міждисциплінарними паліативними бригадами.

Ці вимоги не включають паліативну допомогу, надання якої передбачено Наказом МОЗ від 19.03.2018 р. №504 “Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги”.

Медична реабілітація

Вимоги до пакету “Медична реабілітація” передбачають надання стаціонарної чи амбулаторної медичної реабілітації пацієнтам при захворюваннях у відновному періоді, тобто поза межами гострого періоду, зокрема:
- дорослим і дітям від трьох років, з порушеннями функції нервової системи;
- дорослим і дітям від трьох років з порушеннями функції опорно-рухового апарату;
- дітям, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя.

Послуги з медичної реабілітації пацієнтам у гострому періоді захворювання передбачено в пакетах послуг, які надаються в стаціонарних умовах і будуть, відповідно, оплачені в межах пролікованого випадку.

Вимоги до надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій у 2020 році:

 1. ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА;
 2. ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА;
 3. ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
  - Амбулаторна медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу;
  - Амбулаторні обстеження  дорослих для раннього виявлення онкологічних захворювань;
  - Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
  - Стаціонарна допомога дорослим та дітям з нехірургічними  захворюваннями;
  - Медична допомога при гострому мозковому інсульті;
  - Медична допомога при інфаркті міокарда;  
  - Медична допомога при пологах;
  - Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;
  - Діагностика та спеціальне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
  - Лікування дорослих та дітей  із туберкульозом;
  - Лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини;
  - Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;
 4.  ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
  - Стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям;
  - Паліативна допомога дорослим і дітям, які знаходяться вдома, мобільними міждисциплінарними паліативними бригадами;

 5.  МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ:
  - Медична реабілітація/абілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя;
  - Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням скелетно-м’язової системи;
  - Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.