gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання
медичних послуг «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» від 26 січня 2021 року

 Подання пропозицій та їх розгляд
1.Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 26 січня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 01 лютого 2021 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації / телемедичних систем (за рішенням лікуючого лікаря).

Підстави надання послуги:
●    направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
●    направлення лікуючого лікаря;
● самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого;
●  самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
●      самозвернення при невідкладному стані.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-алерголог, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-генетик, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендоскопіст, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-ортопед-травматолог, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-психолог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-нарколог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар-рефлексотерапевт, та/або лікар-стоматолог, та/або лікар-стоматолог-терапевт, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-уролог, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар з функціональної діагностики, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-радіолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-онколог, та/або лікар-імунолог, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-сурдолог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-кардіолог дитячий,та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-психіатр дитячий, та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-стоматолог дитячий – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
2. Сестра медична – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Інші вимоги:
1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
2. Подання даних до електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація) 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:
1. Надання консультативної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
2. Проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
3. Проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних обстежень, а також лабораторних досліджень з метаболічного скринінгу відповідно до чинного законодавства.
4.  Лікування в амбулаторних умовах.
5. Організація спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
6. Проведення малих хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
7. Надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
8. Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
9. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах, крім передбаченої іншими пакетами медичних послуг.
10. Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям і планової стоматологічної дітям до 16 років, зокрема:
1) Надання планової стоматологічної допомоги дітям із наступними захворюваннями:
●     глибокі фісури тимчасових і постійних зубів;
●     карієс;
●     порушення розвитку та прорізування зубів;
●     системна гіпоплазія зубів;
●     флюороз зубів;
●     періодонтити (гострі, хронічні);
●     пародонтит (локалізований, генералізований);
●     гінгівіт (катаральний гінгівіт, гіпертрофічний, виразковий (гострий перебіг);
●   захворювання слизової оболонки порожнини рота (герпетичний стоматит, виразково-некротичний гінгівостоматит, кандидози, багатоформна ексудативна еритема, лейкоплакія, червоний плескатий лишай;
● травматичні пошкодження слизової оболонки порожнини рота.
2) Надання ургентної стоматологічної допомоги дітям із наступними захворюваннями:
● пульпіти постійних і тимчасових зубів;
●  гострий періодонтит та загострений періодонтит постійних і тимчасових зубів;
●      гостра травма зубів;
●      виразково-некротичний стоматит Венсана;
●      виразково-некротичний гінгівіт;
●      герпетичний гінгіво-стоматит;
●      хімічні опіки слизової оболонки порожнини рота;
●      гострі кандидози слизової оболонки порожнини рота;
●      багатоформна ексудативна еритема;
●      перикоронарит;
●      періостит щелеп;    
●      алвеоліт щелеп;
●      абсцеси щелепно-лицевої ділянки;
●      фурункули та карбункули щелепно-лицевої ділянки;
●      гострі лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки;
●      запальні захворювання слинних залоз;
● травматичні ушкодження щелепно-лицевої ділянки (перелом/вивих зуба, вивих скронево-нижньощелепного суглоба);
●  травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки, губ, слизової оболонки порожнини рота та язика;
●      невралгія трійчатого нерва.
3) Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим із наступними захворюваннями:
●      пульпіт;
●      гострі та загострені періодонтити;
●      хімічні опіки слизової оболонки порожнини рота;
●      виразково-некротичний стоматит Венсана;
●      герпетичний гінгіво-стоматит;
●      багатоформна ексудативна еритема;
●      перикоронарит;
●      періостит;
●      альвеоліт щелепи;
●      слинокам’яна хвороба;
●      перелом зуба;
●      вивих зуба;
●      невралгія трійчастого нерва;
●      вивих висково-нижньощелепного суглоба;
●      абсцеси щелепно-лицевої ділянки;
●      карбункул і фурункул щелепно-лицевої ділянки;
●  травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки, губ, слизової оболонки порожнини рота та язика.
11. Виклик, у разі потреби, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта та надання йому невідкладної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
12. Направлення пацієнта при наявності показань у заклади вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації для надання йому медичної допомоги.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.
Подати пропозицію «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу», перейшовши за цим посиланням. https://smarttender.biz/

Під час заповнення заяви необхідно:

-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- зазначити  статистичні дані за формою звітності № 20, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378, за 2018 рік; 

(суб’єкт господарювання, який було утворено в результаті злиття декількох закладів охорони здоров’я, та суб’єкт господарювання до якого було приєднано один або декілька закладів охорони здоров’я, зазначає сумарні статистичні дані закладів охорони здоров’я, правонаступником яких є)
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.
УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.

Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  057 341 42 97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.