gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення
за пілотним проектом з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних
гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області

З урахуванням статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», відповідно до абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119, пункту 10 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410, Порядку здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 131, Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) оголошує про укладення договорів про медичне обслуговування за пілотним проектом з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, на строк з 1 січня по 31 березня 2020 року на умовах, викладених нижче:

Медичні послуги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з Договором
Медичні послуги, пов'язані з наданням вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги відповідно до Порядку здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 131.

Спеціальні умови надання медичних послуг за Договором
Механізм здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області врегульований Порядку здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 131 (далі – Порядок).

Суб'єкт господарювання, який включений до Переліку комунальних закладів охорони здоров'я, на базі яких здійснюється пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, розмір глобальних ставок, який є додатком до Порядку, або його правонаступник, та бажає укласти договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Спосіб подання заяви про укладення Договору
Заявник надсилає на електронну пошту [email protected] до НСЗУ заяву та додатки до неї у вигляді сканованих копій підписаних документів за встановленими формами у форматі Word (далі – заява та додаток) в електронній формі з дотриманням законодавства про електронний документообіг, скріплених кваліфікованим електронним підписом.
Форма заяви та додатків для завантаження
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити до заяви у вигляді сканованих документів у форматі PDF.

Строк подання заяви про укладення Договору
Строк подання заяви та додатків спливає о 17 годині 00 хвилин за київським часом 28 грудня 2019 року. Заяви про укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Порядок підписання Договору
НСЗУ протягом строку розгляду Заяви та додатків, визначеного в оголошенні після встановлення у кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій формує проект договору з додатками щодо спеціальних умов надання, специфікації та умов закупівлі відповідних видів медичних послуг та, у разі потреби, іншими додатками, і надсилає проект договору Заявнику, який подав Заяву та відповідає умовам, зазначеним в оголошенні.
Після отримання проекту договору Заявник має внести до нього відомості в поля, необхідні для заповнення, зокрема щодо місць надання медичних послуг.
Заявник має підписати проект договору в електронній формі з дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг, із накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або уповноваженої на це особи, та надіслати його на електронну адресу [email protected] протягом десяти календарних днів з дати його отримання від НСЗУ.
Якщо Заявник не підписав проект договору в електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг у встановлений в Оголошенні строк, такий проект не підлягає підписанню зі сторони НСЗУ.

Важливо:
Договори про медичне обслуговування населення за пілотним проектом у Полтавській області укладаються на строк дії з 1 січня по 31 березня 2020 року.

Відповідно до підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від від 27 лютого 2019 р. N 131, оплата медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення за пілотним проектом здійснюється до 30 квітня 2020 року (включно).

У разі наявності будь-яких інших питань, які виникають під час заповнення заяви, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або за номером телефону (044) 426-67-20, (044) 221-08-21, (044) 290-03-89.