gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

Які умови для того, щоб заклад отримав фінансування від Національної служби здоров'я?

Заклад має бути автономізований (перетворений на Комунальне некомерційне підприємство), мати чинну ліцензію, бути підключеним до системи e-Health і підписати договір з Національною службою здоров'я.

Що мається на увазі матеріально-технічна база центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ЦПМСД)?

Матеріально-технічна база центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - це відомості про місця надання медичних послуг, а також осіб, що залучені до процесу надання медичних послуг.

Чи обов’язково має бути черговий кабінет? Який має бути час його роботи?

Так, обов'язково. Черговий кабінет створений для забезпечення надання медичної допомоги у вихідні та святкові дні. Якщо немає можливості забезпечити роботу в черговому кабінеті своїми силами, допускається залучати інші медичні заклади (приймальні відділення стаціонарів, відділення екстренної та невідкладної медичної допомоги)

Якщо лікар у декретній відпустці чи потрібно її вказувати як штатну одиницю?

Ні, не потрібно. Національна служба здоров'я фінансує надання послуг на кожного пацієнта, а не на утримання штатних одиниць. Нова форма заяви не передбачає заповнення інформації про лікарів.

Які можуть бути причини відмови щодо підписання договору про співпрацю з Національною службою здоров'я України?

Національна служба здоров'я України укладає договори з усіма суб'єктами господарювання, які мають чинну ліцензію на медичну практику, відповідають Вимогам до надавачів (постанова Кабміну № 391 25.04.2018 року) та подали заяву, яка відповідає умовам оголошення.

Чи потрібно бути присутнім особисто під час підписання договорів?

Ні, особиста присутність не потрібна. Договір підписується в електронній формі.

На що варто звернути увагу перед поданням заяви до НСЗУ?

Перевірити правильність та актуальність інформації про ваш заклад, яка міститься у системі eHealth. Інформацію про ваш заклад, яка міститься у системі eHealth, привести у відповідність із інформацією, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Яку інформацію необхідно зазначити при заповненні заяви?

Під час заповнення заяви необхідно зазначити таку інформацію:

  • прізвище, ім’я та по батькові  підписанта договору зі сторони надавача та документ, який підтверджує його повноваження;
  • місця надання послуг та перелік лікарів, які надають первинну медичну допомогу у відповідному місці надання медичних послуг;
  • кількість наявного населення, яку обслуговує комунальний заклад охорони здоров’я відповідно до  додатку 4 до заяви. Цей пункт стосується лише заявників, які є одним з кількох комунальних закладів охорони здоров’я, що надають ПМД, в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці;
  • банківські реквізити заявника;
  • строк дії договору (потрібно зазначити  01.01.2019 - 31.12.2019);
  • перелік залучених осіб (підрядників) заявника (у разі їх відсутності, така інформація також зазначається)
Який спосіб подання заяв про укладення договору?

Заявник подає до НСЗУ заяву шляхом заповнення відповідних полів через автоматизоване робоче місце в електронній медичній інформаційній системі (МІС), у якій зареєстрований заявник. Разом із заявою також необхідно подати  додатки до неї, які слід прикріпити до заяви у вигляді сканованих документів за встановленими формами у форматі PDF.

Який строк подання заяв про укладення договору?

Строк подання заяви та додатків спливає о 18 годині 00 хвилин за Київським часом 20 листопада 2019 року. Заяви про укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються. 

Які спеціальні умови надання медичних послуг за договором?

Особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для ПМД на 2019 рік, застосовні тарифи та коригувальні коефіцієнти, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, має відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Які медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення, повинні надаватися згідно з Договором?

Медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги (далі – ПМД), передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України № 504 від 19 березня 2018 року.

Вимоги до заповнення Додатку №1 до заяви?

Скановані копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору від імені заявника, а саме повідомлення про відповідність згідно зі встановленою формою. Додаток 1 подається окремим файлом у вигляді сканованої копії підписаного документу у форматі PDF. Додаток 1 є обов’язковим для всіх заявників, який потрібно прикріпити до заяви.

Чий ЕЦП використовується для підписання договору між закладом та Національною службою здоров'я?

Договір підписує керівник закладу охорони здоров’я або особа, уповноважена ним на підписання договору (обов’язково має бути документ, що підтверджує таке право, наприклад, наказ про призначення, доручення тощо).

Вимоги до заповнення Додатку №2 до заяви?

До Додатку №2 вносяться Відомості про залучених осіб (підрядників) заявника. У разі якщо залучені особи відсутні, про це необхідно вказати у додатку. Додатки 2, 3, 4 подаються  у вигляді сканованих копій підписаних документів у форматі PDF одним файлом, який потрібно прикріпити до  заяви.

Якщо на новостворене КНП ще не зробили новий електронний ключ, чи можна підписати старим ключем?

Новий суб'єкт господарювання, а саме комунальне некомерційне підприємство, повинно забезпечити виготовлення нового електронного цифрового підпису та печатки для посадових осіб новоствореного КНП (Постанова Кабінету Міністрів України №1452 від 28.10.04). Ключ, який існував у попередньої юридичної особи не може накладатись на документи іншої особи, а саме новоствореного КНП.

Що робити у разі наявності технічних питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання заяви?

У разі наявності технічних питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання заяви, звертайтесь до операторів електронних медичних інформаційних систем, у яких ви зареєстровані.