gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг за напрямом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» від 16 березня 2021 року 

1. Подання пропозицій та їх розгляд
Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 20 серпня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору протягом строку визначеного для подання пропозицій.
Важливо:
Відповідно пункту 132 глави 35 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2020 № 133, НСЗУ укладає договори із надавачами медичних послуг, визначеними у переліку, затвердженому керівником робіт, для забезпечення вакцинації від COVID-19, яка здійснюється командами, що утворюються із співробітників надавача медичних послуг як мобільні команди або команди, які безпосередньо працюють в пунктах щеплень, починаючи з місяця, в якому вакцина від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, буде офіційно зареєстрована в Україні та за умови отримання такими надавачами медичних послуг вакцини від COVID-19. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послугиамбулаторно та/або за місцем перебування  особи.

Підстави надання послугисамозвернення особи, яка належить до цільової групи з вакцинації, визначеної чинними нормативно-правовими актами, за умови попереднього запису з погодженням часу і місця вакцинації з надавачем, незалежно від наявності/відсутності поданої такому надавачу декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Вимоги до організації надання допомоги:
1. Наявність закладу у переліку, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
2. Наявність в закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо створення медичних команд з вакцинації, які безпосередньо задіяні в процесі вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до чинних нормативно-правових актів.
3. Оплата, отримана за умовами договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетом “Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, використовується на організацію процесу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
4. Здійснення закупівель, в тому числі засобів індивідуального захисту, для організації вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюється через електронну систему публічних закупівель відповідно до законодавства про публічні закупівлі (дія цього пункту поширюється на замовників в розумінні Закону України про публічні закупівлі).
5. Забезпечення суворого дотримання холодового ланцюга при транспортуванні і зберіганні вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до інструкцій  виробників вакцин та чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
6. Організація проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в постійних та/або в тимчасових пунктах щеплень із розділенням потоків пацієнтів і забезпеченням дотримання правил епідеміологічної безпеки.
7. Оснащення місця проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я щодо організації і проведення профілактичних щеплень.
8. Наявність облаштованого місця для гігієнічної обробки рук з водою і милом та дозатора з антисептиком для обробки шкіри рук.
9. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
10. Забезпечення працівників, залучених до вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, засобами індивідуального захисту відповідно до чинних нормативів, затверджених МОЗ України.
11. Проведення первинного огляду особи з цільової групи з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеної чинними нормативно-правовими актами, а також виявлення протипоказань до здійснення вакцинації.
12. Наявність набору з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.
13. Внесення та передача інформації про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я відповідно до такого обсягу даних із заповненням усіх полів: код, виробник, серія, термін придатності вакцини, кількість введеної вакцини з одиницями вимірювання, порядковий номер дози, опис протоколу, автор протоколу, етап вакцинації, кількість доз по протоколу, протидія загрозам.
14. Передача інформації про побічні реакції після застосування вакцин до ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України” та відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я.
15. Дотримання вимог законодавства щодо поводження з медичними відходами.
16. Забезпечення утилізації вакцин, які неправильно зберігались згідно з вимогами чинних наказів МОЗ з обов'язковим внесенням відповідних медичних записів.
17. Дотримання політики Світового Банку щодо запобігання та боротьби з шахрайством та корупцією, як визначено в «Керівництві щодо запобігання та боротьби з шахрайством і корупцією у проектах, що фінансуються за рахунок позик Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку та кредитів і грантів Міжнародної Агенції Розвитку (в редакції від 1 липня 2016 року).
18. Невідкладне повідомлення про випадки домашнього насильства, зокрема до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Вимоги до складу мобільної команди з вакцинації:
1. Лікар – щонайменше одна особа, яка пройшла спеціальну підготовку та володіє правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень та систематично проходить інструктаж з правил проведення вакцинації.
2. Сестра медична – щонайменше 2 особи, які пройшли спеціальну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень та систематично проходить інструктаж з правил проведення вакцинації.

Вимоги до переліку обладнання в розрахунку на один пункт щеплення:
1. При проведенні вакцинації у тимчасовому пункті щеплення:
- сумка-холодильник (термоконтейнер) з термометрами та відповідною кількістю холодових елементів залежно від обсягу вакцин (один для зберігання основного запасу вакцин, інший на робочому столі для зберігання відкритого флакона) - 2 одиниці;
- столик, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали і контейнер для безпечної утилізації шприців;
- контейнер для безпечної утилізації шприців;
- термометр для вимірювання температури у приміщенні;
- безконтактний термометр;
-  глюкометр;
- тонометр;
-  дихальний мішок;
- набір з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.
2. При проведенні вакцинації у постійному пункті щеплення:
- холодильник для зберігання вакцин;
- термометр в холодильнику на другій полиці (місце, що найбільш чутливе до холоду);
- термометр для валідації показань термометра в холодильнику;
- сумка-холодильник (термоконтейнер) з двома комплектами холодових елементів (4 елементи в кожному комплекті) та термометр;
- столик, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали і контейнер для безпечної утилізації шприців;
- контейнер для безпечної утилізації шприців;
- термометр для вимірювання температури у приміщенні;
- безконтактний термометр;
- глюкометр;
-  тонометр;
- дихальний мішок;
- набір з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при виникненні у пацієнтів невідкладних станів. 

Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація) 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:
1. Інформування особи щодо процедури вакцинації, порядку введення вакцин та отримання інформованої згоди особи перед проведенням вакцинації у встановленому законодавством порядку.
2. Проведення медичного огляду особи з цільової групи з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеної чинними нормативно-правовими актами, а також виявлення протипоказань до здійснення вакцинації, в тому числі проведення опитування щодо схильності особи до алергій.
3. Консультування особи, яка планує вакцинуватися, щодо подальших дій та можливих побічних реакцій, а також порядку дій особи у випадку їх виникнення.
4. Здійснення вакцинації осіб  від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за умови належності їх до цільової групи з вакцинації, визначеної чинними нормативно-правовими актами, з дотриманням вимог інфекційної безпеки, а також за відсутності протипоказань до здійснення вакцинації.
5. Спостереження за станом особи після проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом щонайменше 30 хвилин, якщо інше не передбачено інструкціями виробників вакцини, і фіксація інформації щодо несприятливих подій після імунізації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Фіксування в електронній медичній картці пацієнта факту проведення вакцинації.
6. Забезпечення проведення двох раундів вакцинації для кожної особи, якщо інше не передбачено інструкцією виробника вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
7. Інформування пацієнта про дату, час та місце проведення наступної вакцинації та допомога при реєстрації на наступний візит, якщо така потрібна.
8. Надання першої медичної допомоги особі у випадку виникнення невідкладного стану і виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.
Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію  за напрямом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN).
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.
- зазначити  кількість команд з вакцинації;
- зазначити кількість пацієнтів, яким одна медична команда з вакцинації готова провести вакцинацію протягом місяця.
УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 3. Сканована копія видаткової накладної або акта прийому-передачі або іншого первинного документа, що підтверджує факт отримання партії вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг 

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк до 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97).
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) - (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.