gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Оголошення
про укладення договорів про реімбурсацію

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 5 Порядку укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136, Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) оголошує про укладення договорів про реімбурсацію (далі – договір) на умовах, викладених нижче:

Особливості повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів встановлені Порядком реімбурсації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах (далі – заявник), повинен:
—    зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб, які будуть залучені до виконання договору, відповідно до вимог законодавства про електронну систему охорони здоров'я (далі - система), та забезпечити отримання ними електронного підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;
—    мати в наявності комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, необхідні для роботи через систему, з підключенням до мережі Інтернет в кожній аптеці та аптечному пункті, де здійснюватиметься відпуск лікарських засобів за договором про реімбурсацію.

Спосіб подання заяв про укладення договору
Заявник подає до НСЗУ заяву шляхом заповнення відповідних полів через автоматизоване робоче місце в електронній медичній інформаційній системі, у якій він зареєстрований.
Під час заповнення заяви необхідно зазначити таку інформацію:
—    Прізвище, ім'я та по батькові підписанта договору зі сторони заявника та документ, на підставі якого діє такий підписант;
—    Строк дії договору;
—    Банківські реквізити;
—    Перелік аптек та аптечних пунктів, де здійснюється відпуск лікарських засобів за договором (із переліку, які зареєстровані у системі).

 ВАЖЛИВО 
У полі “Початок строку дії договору” необхідно зазначити дату подання заяви про укладення договору. Закінченням строку дії договору є 31 грудня 2019 року.
Помилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе заявник.

Строк подання заяв про укладення договору

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136, для отримання відшкодування вартості лікарських засобів з 1 квітня 2019 року суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, повинні подати заяви про укладення договорів про реімбурсацію до Національної служби здоров'я не пізніше 18 год. 00 хв. 25 березня 2019 року.
Відшкодування вартості лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, укладеними на підставі заяв, поданих суб'єктами господарювання після 18 год. 00 хв. 25 березня 2019 року, буде здійснюватися починаючи з дати набрання чинності такими договорами у встановленому законодавством порядку.

Аптечний заклад, який бажає надати додаткову інформацію до НСЗУ, може прикріпити відповідні файли у додатках до заяви. 

У разі наявності технічних питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання заяви, звертайтесь до операторів електронних медичних інформаційних систем, у яких ви зареєстровані.
У разі наявності будь-яких інших питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання заяви звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або за телефоном контактного центру НСЗУ 16-77.