gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ
про продовження строку подання громадськими об’єднаннями пропозицій та відповідних документів з метою участі у конкурсі з формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я України

Національна служба здоров’я України повідомляє про продовження строку подання громадськими об’єднаннями пропозицій та відповідних документів з метою участі у конкурсі з формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я України до 18 години 00 хвилин 02 серпня 2019 року включно.
Рейтингове Інтернет-голосування до складу Ради громадського контролю при НСЗУ буде проведено через офіційний веб-сайт НСЗУ з 09:00 години 06 серпня 2019 року до 09:00 години 07 серпня 2019  року.
За отриманням додаткової інформації звертатись за номером телефону (044) 290 06 94 (Іван Горох).ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я України

Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Порядку проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 271 (далі – Порядок), оголошує про проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при НСЗУ.
Рада громадського контролю при НСЗУ формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.
Конкурс з формування Ради громадського контролю (далі – конкурс) проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування.
Пропозиції щодо кандидатур для участі в конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, статутна діяльність яких пов’язана із задоволенням та захистом прав і свобод пацієнтів, сприянням розвитку медицини, наданням медичних послуг, обігом лікарських засобів та іншими суспільними відносинами щодо надання медичних послуг (далі – громадські об’єднання).
Громадське об’єднання може подати пропозиції щодо не більше ніж трьох кандидатур для участі в конкурсі.
До складу Ради громадського контролю при НСЗУ не можуть входити особи, визначені частиною третьою статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Для подання пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі громадським об'єднанням необхідно надіслати в електронній формі такі документи:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидатур для участі в конкурсі;
2) копію статуту громадського об’єднання;
3) копію свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання;
4) заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» обмежень щодо входження до складу Ради за формою згідно з додатком 1;
5) копію документа, що посвідчує особу кандидата;
6) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), про наявність чи відсутність судимості;
7) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради;
8) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;
9) письмову згоду на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 4, 6 і 7 цього пункту за формою згідно з додатком 2.

Відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданих документах, несуть громадське об’єднання і кандидат.

Документи приймаються з 24 липня 2019 року до 18 години 00 хвилин 30 липня 2019 року. Документи подаються електронним листом на адресу електронної пошти [email protected]. Тема листа має містити тільки ПІБ кандидата та назву громадського об’єднання. До розгляду приймаються документи, подані в електронній формі одним файлом у форматі PDF, DOC або DOCX. Файл повинен бути скріпленим електронним підписом керівника громадського об’єднання або особи, уповноваженої на підписання документів від імені громадського об’єднання (у разі якщо файл підписує уповноважена особа, то до документів додається копія відповідної довіреності). Назва файлу має містити тільки назву громадського об’єднання та прізвище кандидата, щодо якого подаються документи. На кожного кандидата подається окремий файл з документами.

Зверніть увагу, що розмір файлу не може перевищувати 10 МБ. У разі якщо документи перевищують згаданий розмір, допускається поділити файл на частини, які не будуть перевищувати 10 МБ. Кожен поділений файл має бути скріпленим електронним підписом керівника громадського об’єднання або особи, уповноваженої на підписання документів від імені громадського об’єднання. Подані громадськими об’єднаннями документи (крім документів, зазначених у підпунктах 5, 8 і 9 пункту 10 Порядку) розміщуються на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом 24 годин з моменту їх отримання. Якщо громадським об’єднанням не подано всіх необхідних документів, запропоновані ним кандидатури для участі в конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на офіційному веб-сайті НСЗУ не розміщуються.

Рейтингове Інтернет-голосування до складу Ради громадського контролю при НСЗУ буде проведено через офіційний веб-сайт НСЗУ www.nszu.gov.ua з 09:00 години 01 серпня 2019 року до 09:00 години 02 серпня 2019 року. Під час участі в рейтинговому Інтернет-голосуванні особа може проголосувати не більше, ніж за одного кандидата. Обраними до складу Ради громадського контролю при НСЗУ за результатами рейтингового Інтернет-голосування вважаються 15 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. У разі набрання однакової кількості голосів кількома кандидатами щодо таких кандидатів проводиться повторне Інтернет-голосування згідно з вимогами, визначеними Порядком.

Контактна особа – Іван Горох (044) 290 06 94