gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА УМОВИ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ У 2022 РОЦІ

У 2022 році фокус Програми медичних гарантій не змінюється. Це - пацієнт та його потреби. Адже громадяни України не повинні зазнавати фінансових витрат у випадку хвороби чи відмовлятися від отримання необхідної медичної допомоги через неможливість її оплатити. Таким чином, до гарантованих державою медичних послуг мають доступ всі, хто їх потребує, незалежно від стану здоров’я та фінансової спроможності.

НСЗУ буде закуповувати конкретні медичні послуги/групи послуг відповідно до умов їх закупівлі за Програмою медичних гарантій у 2022 році. Умови закупівлі розроблені для закладів охорони здоров’я, які вже надавали медичні послуги за Програмою медичних гарантій, так і для закладів охорони здоров’я, які бажають укласти договір з НСЗУ вперше. 

Формування вище згаданих медичних послуг/груп послуг та умов їх закупівлі відбувалося на основі чинних галузевих стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг, за участі робочих груп експертів за відповідними медичними напрямами.

До розробки Програми медичних гарантій були залучені експерти, які увійшли до складу робочих груп експертів, утворених наказом НСЗУ від 21.07.2021 року № 330. Цим же наказом був затверджений Регламент роботи робочих груп. Відповідно до Регламенту, мета роботи експертів полягала в експертній оцінці специфікацій та умов закупівлі медичних послуг, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій, передбаченою Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

До робочих груп входили лікарі, медичні фахівці, представники Міністерства охорони здоров’я України, Центру громадського здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Всесвітньої організації охорони здоров’я, лікарські організації, представники громадських організацій, керівники закладів охорони здоров’я, провідні фахівці відповідних галузей медицини, представники громадських та пацієнтських організацій. Також були залучені міжнародні партнери від Європейської Бізнес Асоціації, Центру контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я США (CDC). Загалом, над оновленням Програми медичних гарантій у 2022 році працювали 465 експертів. Вони надавали НСЗУ методичну, аналітичну, наукову та консультативно-дорадчу підтримку. Засіданням робочих груп медичних експертів передували консультації із експертною медичною спільнотою та громадські обговорення.

В фокусі уваги у наступному році буде охорона материнства та дитинстваПріоритетними залишатимуться пакети медичних послуг щодо ведення вагітності, надання медичної допомоги при пологах та допомоги новонародженим. Окремий акцент - наданню екстреної допомоги для дітей, які потребують перевезення неонатальною бригадою.

Зважаючи на потреби населення, пріоритетними залишатимуться послуги з надання допомоги пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, зокрема лікування інсульту та інфаркту, до надання яких висуватимуться підвищені вимоги, а оплата відбуватиметься за підвищеним тарифом.

В рамках Програми медичних гарантій у 2022 році важлива увага приділятиметься ранньому виявленню онкологічних захворювань та їх лікуванню. Зокрема пріоритетними залишатимуться пакети медичних послуг з ендоскопічних досліджень та мамографії для груп підвищеного ризику розвитку онкологічних захворювань.

У 2022 році планується запровадити новий пакет медичних послуг “Хірургія одного дня”. Він дозволить застосовувати кращі практики надання медичної допомоги та зменшити час перебування пацієнта у стаціонарі. 

Програма медичних гарантій-2022 складається із 36 пакетів медичних послуг, в рамках яких пацієнт/пацієнтка може отримати:
Екстрену медичну допомогу;
Первинну медичну допомогу, включаючи лікування туберкульозу на первинному рівні надання медичної допомоги;

Спеціалізовану медичну допомогу амбулаторну (у тому числі мамографію; бронхоскопію; гістероскопію; цистоскопію; колоноскопію; езофагодуоденоскопію; перитонеальний діаліз, гемодіаліз; стоматологічну допомогу; ведення вагітності; допомога, яка надається мобільними командами з охорони психічного здоров’я;  антиретровірусну терапію при ВІЛ; замісну підтримувальну терапію), стаціонарну (медичну допомогу при гострому мозковому інсультіпри гострому інфаркті міокардапри пологахновонародженим у складних неонатальних випадкаххірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах; стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій; хірургію одного дня; стаціонарна психіатрична допомога) та допомогу, що може надаватися як на амбулаторному, так і стаціонарному етапі (хіміотерапевтичне, радіологічне лікування, лікування та супровід при гематологічних та онкогематологічних захворюваннях; діагностику та лікування дорослих і дітей із туберкульозом;
Реабілітацію (за всіма пакетами, в рамках яких передбачено лікування, а також додатково за окремими пакетами щодо реабілітації для немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя; дорослим та дітям від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату; з ураженням нервової системи);
Паліативну медичну допомогу (стаціонарну та від мобільних команд);
Пакети щодо подолання наслідків пандемії (готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії та вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19).

Специфікації та умови закупівлі медичних послуг, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій у 2022 році:

1. ХІРУРГІЯ ОДНОГО ДНЯ:
 Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
2. ГОТОВНІСТЬ ДО  НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ:
 Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
3. ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-CoV-2:
 Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
4. ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
5. ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
6. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
7. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
8. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
9. МЕДИЧНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНИМ У СКЛАДНИХ НЕОНАТАЛЬНИХ ВИПАДКАХ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
10. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
11. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
12. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
13. СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ:
 Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
14. ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:   
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
15. ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ГЕМОДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:  
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
16. ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:  
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
17. МАМОГРАФІЯ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
18. ГІСТЕРОСКОПІЯ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
19. ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
20. КОЛОНОСКОПІЯ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
21. ЦИСТОСКОПІЯ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
22. БРОНХОСКОПІЯ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
23. СУПРОВІД І ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
24. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ ІЗ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ У АМБУЛАТОРНИХ ТА СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
25. ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІЛ (ТА ПІДОЗРОЮ НА ВІЛ):
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
26. ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
27. ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ У СТАЦІОНАРНИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
28. РАДІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ У СТАЦІОНАРНИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
29. ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ З ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ТА ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ В АМБУЛАТОРНИХ ТА СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
30. СТАЦІОНАРНА ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
31. ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДАЄТЬСЯ МОБІЛЬНИМИ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИМИ КОМАНДАМИ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
32. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕДЧАСНО ТА/АБО ХВОРИМИ, ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
33. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
34. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
35. СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.
36. МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ:
Специфікація надання медичних послуг;
Умови закупівлі медичних послуг.