gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ
про укладення договорів 
про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, умови яких застосовуються з 01.09.2020

Подання пропозицій та їх розгляд 

Строк подання пропозицій спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 15 жовтня 2020 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання та місця надання ним медичних послуг;
2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата,  номер наказу*, номер ліцензії* (*за наявності))
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання зобов’язаний у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору до 23 жовтня 2020 року включно.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором  

Підстави надання послуг: 
- направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря, або лікуючого лікаря;
- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу;
- самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:
Наявність договору з НСЗУ на надання екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Для закладів, які укладають договори із НСЗУ про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, умови яких застосовуються з 1 липня 2020 року: наявність затвердженого власником або госпітальною радою відповідного регіону плану розвитку, який складений на підставі типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я, яка визначена МОЗ в установленому порядку.

Із урахуванням пункту 16 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, у разі невідповідності вимозі щодо наявності затвердженого власником або госпітальною радою відповідного регіону плану розвитку, який складений на підставі типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я, яка визначена МОЗ в установленому порядку, передбаченій Умовами закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за договором, визначених в цьому Оголошенні, суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, зобов’язується протягом одного місяця із дати укладення Договору, надати НСЗУ такий план. 

Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація)

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:
Комплексне надання закладом охорони здоров’я екстреної, спеціалізованої (вторинної) та/або високоспеціалізованої (третинної) та/або паліативної медичної допомоги та/або медичної реабілітації за програмою медичних гарантій.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен надати інформацію про фактичну кількість та кількість згідно з штатним розписом лікарів, які працюють в закладі охорони здоров’я, фахівців та молодших медичних сестер, посади яких відповідають переліку, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України 03 вересня 2020 року № 2021, та кваліфікаційним вимогам, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, станом на 1 вересня 2020 р. в еквіваленті повної зайнятості.

Подати пропозицію можна перейшовши за цим посиланням 

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту»); 
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN). (Надавачі медичних послуг повинні зазначити інформацію про небюджетні рахунки  відкриті в органах Казначейства в установленому законодавством порядку).

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  057 341 42 97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.

Файл для завантаження:
Додаток до оголошення