gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» від 03 березня 2021 року

Подання пропозицій та їх розгляд
1.Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 25 червня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);
3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядників);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Важливо:
Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).

УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  протягом строку визначеного для подання пропозицій.
5. Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк протягом періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до останнього дня місяця, наступного за місяцем відміни такого карантину.

Відповідно до пункту 124 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 (далі - Порядок), НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з надавачами медичних послуг, які включені до переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за умови утворення такими надавачами медичних послуг медичних команд.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги: підтверджене захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) (U07.1 "2019-nCoV гостра респіраторна хвороба"):
- направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
- направлення іншого лікуючого лікаря;
- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
- самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність в закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо переліку медичних та інших працівників, які безпосередньо працюють з пацієнтами з підозрою або діагнозом COVID-19. Внутрішній наказ має спиратися на вимоги щодо Вимог до спеціалізації та кількості фахівців, визначених цими умовами договору.
2. Здійснення додаткових доплат (винагород) співробітникам закладу охорони здоров’я, які безпосередньо задіяні до лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства.
3. Здійснення закупівлі, використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів (в тому числі після закінчення дії договору), крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України.
4. Забезпечення розділення потоків пацієнтів із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) та пацієнтів з іншими захворюваннями.
5. Проведення сортування пацієнтів у спеціальній зоні із визначенням потреби у госпіталізації із проведенням додаткового обстеження (пульсоксиметрія, рентгенографія у разі потреби, тощо).
6. Забезпечення ізоляції пацієнтів з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я.
7. Наявність відділення/палат інтенсивної терапії.
8. Наявність ліжок з можливістю проведення оксигенотерапії.
9. Використання аналізаторів газів крові при наявності відповідного обладнання.
10. Наявність функціональних ліжок з протипролежневими матрацами для проведення інтенсивної терапії з можливістю переміщувати пацієнта, забезпечених доступом до кисню через кисневі розетки із центрального джерела кисню та/або за допомогою концентраторів/генераторів, та/або з кисневих балонів.
11. Забезпечення відстані між ліжками пацієнтів щонайменше 1 м.
12. Здійснення обліку всіх осіб, які контактували з пацієнтом/пацієнткою з підозрою або підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) під час лікування в стаціонарі, включаючи медичних працівників.
13. Забезпечення проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.
14. Забезпечення проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.
15. Забезпечення проведення пульсоксиметрії пацієнтам за необхідністю, але не менше 2 разів на добу.
16. Забезпечення кожного медичного працівника засобами індивідуального захисту у кількості необхідній для одноразового їх використання при візиті до пацієнта з урахуванням необхідності заміни елементів ЗІЗ у разі пошкодження або значного забруднення.
17. Забезпечення необхідною кількістю засобів дезінфекції, які можуть бути використані для обробки медичного обладнання багаторазового використання (дезінфектанти, які зареєстровані МОЗ України).
18. Дотримання послідовності одягання та знімання ЗІЗ відповідно до рекомендацій МОЗ України.
19. Дотримання протиепідемічних заходів під час пакування і прання використаного одягу, користування та утилізації використаних ЗІЗ та інших медичних відходів, користування та обробки медичного обладнання багаторазового використання відповідно до рекомендацій МОЗ України.
20. Наявність дезінфектантів для рук при вході до закладу охорони здоров’я, на вході до кожного відділення та всередині кожної палати біля виходу з палати.
21. Наявність всередині палати біля виходу з палати смітників для утилізації медичних відходів.
22. Дотримання графіку проведення дезінфекційної обробки приміщень, робочих поверхонь і медичного обладнання багаторазового використання відповідно до інструкцій виробника дезінфектантів, зареєстрованими МОЗ України.
23. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.
24. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
25. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
26. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
27. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.
28. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству.  Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий – щонайменше 4 особи з даного переліку, які забезпечують цілодобове проведення інтенсивної терапії пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).
- Лікар-терапевт та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий та/або лікар-пульмонолог – щонайменше 4 особи з даного переліку, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).
- Лікар будь-якої спеціальності – щонайменше 4 особи, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).
- Середнього та/або молодшого медичного персоналу – щонайменше 3 особи на кожного лікаря, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Вимоги до переліку обладнання:
1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:
- апарати ШВЛ, які визначені для лікування пацієнтів з інфекційними захворюваннями, в тому числі гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не нижче середнього класу в робочому стані – щонайменше 4;
- проведення високопотокової оксигенотерапії за допомогою джерела кисню високого тиску (2-5 атм) і високої потужності (щонайменше 60-100 л/хв);
- монітор пацієнта (SpO2, капнометрія/капнографія, ЕКГ, температура тіла, неінвазивне вимірювання АТ) – щонайменше один на кожне ліжко;
- автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше один на кожне ліжко;
- аспіратор (відсмоктувач) – щонайменше один на кожен апарат ШВЛ;
- ларингоскоп.
2. За місцем надання медичних послуг:
- електрокардіограф багатоканальний;
- рентгенівський апарат;
- дихальний мішок;
- глюкометр;
- тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
- автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Обсяг медичних послуг, які надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
2. Проведення тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у пацієнта/пацієнтки з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України.
3. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- визначення групи крові і резус фактору;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, лактат, електроліти, тропонін, феритин);
- коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- аналіз сечі загальний;
- бактеріологічні дослідження;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки.
4. Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема електрокардіографії (ЕКГ) з метою виключення подовження інтервалу QT.
5. Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів.
6. Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
7. Надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії та підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО.
8. Забезпечення моніторингу розвитку септичного шоку (синдром системної запальної відповіді).
9. Забезпечення моніторингу та корекції лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.
10. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
11. Проведення заходів із профілактики загальних ускладнень.
12. Проведення заходів із вторинної профілактики супутніх захворювань.
13. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року    № 391.

Подати пропозицію «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником;
- зазначити кількість медичних команд, які визначені для лікування пацієнтів з COVID-19 ;
- зазначити наявність у закладі охорони здоров’я лабораторії для лабораторної діагностики підтвердження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (не на умовах підряду).

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
У разі потреби, разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  За умови відсутності підписанта, чиї повноваження підтверджені записами в ЄДР (головного лікаря, директора), у разі підписання пропозиції іншим представником закладу,  надається сканована копія документа, що підтверджує повноваження такого представника (таке підтвердження надається власником закладу охорони здоров’я).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Документальне підтвердження спроможності здійснення у закладі охорони здоров’я лабораторної діагностики підтвердження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, (не на умовах підряду) на підставі листа від ДУ Обласного лабораторного центру МОЗ.
Додаток 4. Наказ керівника про формування команд, які визначені для лікування пацієнтів з COVID-19, по кожній команді окремо, із поіменним переліком та зазначенням спеціальностей учасників команд.

* Примітка: склад команд, визначений у наказі про команди, має бути зареєстрований в ЕСОЗ. Після початку надання медичних послуг членом медичної команди пацієнту, якому встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, такий член медичної команди не може бути залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, у яких не встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Додаток 5. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг 

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  057 341 42 97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.