gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

Бот самооцінки короновірусу

В цьому підрозділі розміщені аналітичні панелі Національної служби здоров'я України. Із збільшенням наявних електронних даних в центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я цей перелік буде поповнюватись.

Такий спосіб подачі інформації орієнтований на кінцевого користувача – громадськість та широку спільноту. Будь хто, може зайти на сайт та в зрозумілому інтерфейсі знайти інформацію, яка його цікавить.

Тут ви знайдете електронні карти закладів первинної медичної допомоги, що є партнерами НСЗУ, та аптечних закладів, що беруть участь в урядовій програмі реімбурсації “Доступні ліки”. Інформацію щодо виплат закладам охорони здоров'я та аптечним закладам. Інформацію щодо виписування, відпуску та деталізації виписаних електронних рецептів за програмою реімбурсації “Доступні ліки”. Також в цьому підрозділі розміщені інформаційні панелі щодо статусів підключення та розробки функціоналів медичних та аптечних інформаційних систем. Наявні дашборди щодо подання заяв про укладення договору з НСЗУ від медичних та аптечних закладів України.
- Інформація про стан виконання відкладених вимог надавачами послуг за договорами з НСЗУ

- Стан подання пропозицій на укладення договорів з НСЗУ щодо перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я

- Статистика ведення електронних медичних записів в ЕСОЗ

- Аналіз ведення електронних направлень лікарями первинної та спеціалізованої допомоги

- Оперативний моніторинг ситуації довкола COVID-19

- Інформація щодо тестування та стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19 на основі звітів надавачів медичної допомоги

- Перелік надавачів медичної допомоги, визначених для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 за договором з НСЗУ

- Стан подання пропозицій на укладення договорів з НСЗУ щодо надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

- Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

- Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги

Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів («Доступні ліки»)

Подання суб'єктами господарювання, які надають ПМД, заяв про укладення договору з НСЗУ

Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій

Оплати аптечним закладам за договорами про реімбурсацію з НСЗУ

Подання аптечними закладами заяв про укладення договору про реімбурсацію з НСЗУ («Доступні ліки»)

Електронні рецепти на лікарські засоби за програмою реімбурсації: виписування та відпуск

Деталізація виписаних електронних рецептів за програмою реімбурсації («Доступні ліки»)

Деталізація відпущених лікарських засобів за програмою реімбурсації «Доступні ліки»

Аналіз покриття аптеками-учасницями програми реімбурсації лікарських засобів («Доступні ліки») мережі первинної медичної допомоги

Інструкції для максимально ефективного використання знаходяться в кінці кожного дашборду. Дані є динамічними та оновлюються декілька разів на місяць.

Дані є динамічними та оновлюються щоденно.