gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

В цьому підрозділі розміщені аналітичні панелі Національної служби здоров'я України. Із збільшенням наявних електронних даних в центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я цей перелік буде поповнюватись.

Такий спосіб подачі інформації орієнтований на кінцевого користувача – громадськість та широку спільноту. Будь хто, може зайти на сайт та в зрозумілому інтерфейсі знайти інформацію, яка його цікавить.

Тут ви знайдете електронні карти закладів первинної медичної допомоги, що є партнерами НСЗУ, та аптечних закладів, що беруть участь в урядовій програмі реімбурсації “Доступні ліки”. Інформацію щодо виплат закладам охорони здоров'я та аптечним закладам. Інформацію щодо виписування, відпуску та деталізації виписаних електронних рецептів за програмою реімбурсації “Доступні ліки”. Наявні дашборди щодо подання заяв про укладення договору з НСЗУ від медичних та аптечних закладів України.

- Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

- Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги

Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів («Доступні ліки»)

Подання суб'єктами господарювання, які надають ПМД, заяв про укладення договору з НСЗУ

Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій

Оплати аптечним закладам за договорами про реімбурсацію з НСЗУ

- Статистика поданих декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги

- Інформація про стан виконання відкладених вимог надавачами послуг за договорами з НСЗУ

- Стан подання пропозицій на укладення договорів з НСЗУ щодо перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я

- Статистика ведення електронних медичних записів в ЕСОЗ

-  Статистика створення медичних висновків про народження дитини

- Аналіз ведення електронних направлень лікарями первинної та спеціалізованої допомоги

- Оперативний моніторинг ситуації довкола COVID-19

- Інформація про залишки лікарських засобів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19

- Інформація щодо тестування та стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19 на основі звітів надавачів медичної допомоги

- Перелік надавачів медичної допомоги, визначених для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 за договором з НСЗУ

- Стан подання пропозицій на укладення договорів з НСЗУ щодо надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Подання аптечними закладами заяв про укладення договору про реімбурсацію з НСЗУ («Доступні ліки»)

Електронні рецепти на лікарські засоби за програмою реімбурсації: виписування та відпуск

Деталізація виписаних електронних рецептів за програмою реімбурсації («Доступні ліки»)

Деталізація відпущених лікарських засобів за програмою реімбурсації «Доступні ліки»

Аналіз покриття аптеками-учасницями програми реімбурсації лікарських засобів («Доступні ліки») мережі первинної медичної допомоги

Інструкції для максимально ефективного використання знаходяться в кінці кожного дашборду. Дані є динамічними та оновлюються декілька разів на місяць.

Дані є динамічними та оновлюються щоденно.