gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Відповідно до підпункту 26 пункту 16 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410, Надавач зобов’язується розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до Правил щодо місця та формату розміщення інформаційних матеріалів, опублікованих на офіційному веб-сайті НСЗУ.

Відповідно до вимог Договору та згаданих вище Правил,пакет Інформаційних матеріалів має бути розміщено у вхідній зоні приміщення для Надавача протягом чотирьох тижнів з моменту їх отримання Надавачем, із чітким дотримання вимог зазначених Правил щодо місця та формату розміщення. Згідно пункту 34 Договору, у разі невиконання або неналежного виконання Надавачем своїх зобов’язань згідно з зазначеним Договором, Надавач несе відповідальність, передбачену законом та Договором.

Обов’язкові для розміщення інформаційні матеріали розміщуються у приміщеннях надавача в обов’язковому порядку.

Необов’язкові для розміщення інформаційні матеріали можуть бути виготовлені Надавачем за власний кошт та розміщені згідно рекомендацій, наданих у Посібнику з брендування для закладів,які уклали договір з НСЗУ.